/Files/images/1446815.jpg

Професійні стандарти

Наказ Мінекономіки України від 19.10.2021 № 755-21 “Про затвердження професійного стандарту “Вихователь закладу дошкільної освіти”

Наказ Мінекономіки України від 28.09.2021 № 620-21 “Про затвердження професійного стандарту “Керівник (директор) закладу дошкільної освіти”

Лист Міністерства освіти від 30.11.2020 № 6/1427-20 “Про затвердження професійного стандарту “Практичний психолог закладу освіти”

Нормативні документи основної діяльності ЗДО

Закон України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” від 15.03.2022 р. № 2136-ІХ

Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.05.2021 р. № 536 “Про затвердження форми звітності з питань діяльності закладів дошкільної освіти та інструкції щодо її заповнення”

Лист Міністерства освіти і науки України від 10.08.2021 року № 1/9-406 “Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році”

Лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.2021 року № 1/9-344 “Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік”

Лист Міністерства освіти і науки України від 29.06.2021 року № 1/9-337 “Щодо сприяння розвитку дошкільної освіти (відділень, груп) різних типів та форм власності та належного фінансування галузі дошкільної освіти”

Лист Міністерства освіти і науки України від 16.03.2021 року № 1/9-148 “Щодо методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2021 р. № 33 “Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти

(Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція”

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 р. № 86 “ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів

України від 12 березня 2003 р. № 305 “Положення про заклад дошкільної освіти”

Наказ Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 № 01-11/71“Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти”

Постанова КМУ від 03.03.2020 №180 “Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності”

Постанова КМУ від 10.07.2019 №822 “Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки”

Постанова КМУ від 10.07.2019 №694 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346”

“Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам”

Наказ МОН від 16.04 2018 № 372 “Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти”

Лист МОН від 05.07.2016 № 2/4-14-1245-16 “Щодо змін до Типових штатних нормативів дошкільних начальних закладів”

Діловодство у ЗДО

Національний стандарт ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» (наказ ДП «Український науково-дослідний i навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 01.07.2020 № 144)

Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях (наказ Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5)

Примірна інструкція з діловодства у дошкільних навчальних закладах (наказ МОН від 01.10.2012 № 1059): ті пункти, що не суперечать ДСТУ 4163:2020 та Наказу Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5

Організація харчування, система НАССР

Постанова КАбінету Міністрів України від 28.07.2021 року № 786

Лист Міністерства освіти і науки України та Міністерства здоров’я України від 07.07.2021 року № 26-04/19995/2-21 “Щодо окремих питань організації харчування у 2021-2022 роках у закладах дошкільної, загальної середньої освіти”

Лист Міністерства охорони здоровя від 22.06.2021 № 26-04/18273/2-21 щодо організації харчування у ЗДО

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 “Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку”

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 17.11.2020 № 2347 (у редакції наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 01.12.2020) “Методичні настанови щодо розроблення, запровадження та використання постійно діючих процедур, які базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках в закладах освіти”

Лист МОН від 05.09.2019 №1/9-552 “Щодо порядку запровадження системи НАССР у закладах дошкільної освіти”

Лист МОН від 12.01.2018 № 1/9-26 “Щодо необхідності реєстрації харчоблоків закладів освіти як операторів ринку харчових продуктів”

Моніторинг якості освіти

Порядок проведення моніторингу якості освіти (наказ МОН від 16.01.2020 № 54)

Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері дошкільної освіти (наказ МОН від 05.08.2019 № 1070)

Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти (наказ Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 № 01-11/71)

Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти (лист МОН від 12.12.2019 № 1/9-765)

Карантин

Постанова МОЗ УКраїни, Головного державного санітарного лікаря України від 25.08.2021 № 8 “Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у звязку з поширенням коронавірусної інфекції (COVID-19 )

Постанова Головного санітарного лікаря України від 23.04.2021 №4 “Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)”

Лист Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 № 1/9-85 «Про виконання постанови КМУ від 17 лютого 2021 року № 104 у закладах освіти»

Лист МОН від 26.05.2020 №1/9-269 “Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти”

Постанова МОЗ від 21.05.2020 №25 “Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)”

Лист МОН від 23.04.2020 №1/9-219 “Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину”

Охорона життя і здоров’я дітей

Лист МОН від 12.12.2019 №1/9-765 “Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти”

Лист МОН від 14.02.2019 №1/11-1491 “Щодо організації роботи та дотримання вимог з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти”

Лист МОН від 02.09.2016 № 456 “Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах”

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234 “Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів”

Освітня діяльність

Лист МОН України від 09.08.2021 р. № 1/9-404 “Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021,2022 навчальному році”

Лист МОН від 12.12.2019 №1/9-766 “Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками”

Лист МОН від 09.12.2019 №1/9-750 “Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти”

Постанова КМУ від 10.04.2019 №530 “Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти”

Лист МОН від 10.04.2019 №1/9-235 “Щодо порядку зарахування дітей до інклюзивних та спеціальних груп ЗДО”

Лист МОН від від 13.11.18 р. № 1/9-691 “Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти”

Лист МОН від 15.06.2018 №1/9-392 “Щодо відрахування вихованців закладів дошкільної освіти”

Наказ МОН від 08.06.2018 р. № 609 “Пpo затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти”

Лист МОН від 19.04.2018 № 1/9-249 “Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти”

Наказ МОН від 01.08 2018 № 841 “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів”

Наказ МОН від 19.12.2017 № 1633 “Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти”

Лист МОН від 11.10.2017 № 1/9-546 “Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців”

Наказ МОН від 31.08.2017 № 1239 “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2013 року № 1751”

Лист МОН від 20.10.2016 № 1/9-561 “Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами”

Лист МОН від 02.09.2016 № 454 “Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах”

Лист МОН від 25.07.2016 № 1/9-396 “Про організацію навчально-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах”

Кiлькiсть переглядiв: 126

Коментарi